Groen op school

NADA realiseerde binnen het stedelijk onderwijs reeds 12 projecten ter verbetering van het binnenklimaat. We doen dit door middel van allerlei producten, workshops en DIY pakketjes. In de vorm van luchtzuiverende groene wanden of Breathing Walls, mobiele Roomdividers, planten in de klas, mosmuren of moslogo's en meer groen op de speelplaats. Dit alles om de luchtkwaliteit en het welbevinden van de schoolomgeving te verbeteren. Het resultaat is productievere leerlingen, minder afwezigheden, betere binnenlucht en meer groen. Interesse of meer weten? Vraag info of een startpakket aan via onderstaand contactformulier.

Nada gaat voor groenere scholen

Leerlingen brengen 40% van hun dag door in klaslokalen, een slecht binnenklimaat kan de leerprestaties van de kinderen beïnvoeden. Planten zorgen voor een aangename sfeer, zuivere lucht en gerichte aandacht.  NADA wil daarom zijn steentje bijdragen en mee investeren in een groenere toekomst voor de nieuwe generatie. Tevens willen we  een voortrekker zijn in bewustmaking hiervan, door leerlingen en leerkrachten actief te betrekken in een interactieve en educatieve context.

De CO2 concentraties op scholen zijn vaak te hoog, 80 tot 88% van de klaslokalen voldoet niet aan de minimumnorm.

Planten in de klas reduceren tussen 10 en 20% van de CO2. We bieden tal van oplossingen en producten.

 

Aantrekkelijk en functioneel ingerichte omgeving

 

Naast de cognitieve ontwikkeling van een kind en het lichamelijk functioneren zijn ook het gevoel van welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind van belang. Een aantrekkelijk en functioneel ingerichte omgeving kan een rol spelen voor een betere concentratie bij kinderen waardoor hun leerprestaties verbeteren. Groen in en om de school kan hierop een positief effect hebben. Ook zelfvertrouwen, respectvol omgaan met elkaar, verantwoordelijkheid dragen en leren samenwerken zijn van cruciaal belang voor een beter sociaal klimaat en welzijnsbeleving.

Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor de leefomgeving binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert ook het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen evenals het sociale klimaat. Onze firma biedt graag meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing.

 

Tips voor schone lucht

 

In de klaslokalen is de lucht niet altijd even fris en dit kan leiden tot gezondheidsklachten en verminderde concentratie bij kinderen. Meestal bevinden zich in een lokaal relatief veel kinderen in verhouding tot een kleine ruimte en is de binnenlucht als snel verontreinigd.

 

Ventilatie is vaak onvoldoende omdat men tocht wil vermijden en in de zomer is de lucht in de klaslokalen te warm, zeker bij hoge buitentemperaturen.

 

Wat groen doet 

 

 • Groen in de klas zuivert de lucht en vermindert concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen: frisser en gezonder.
 • Buitengroen vermindert in de zomer hitte in en rondom de school: minder hittestress en minder artificiële koeling nodig.
 • Een groen dak en gevelgroen vergroten de isolatiewaarde: minder stookkosten en koeler in de zomer.
 • De verdamping door planten in een gebouw leidt tot minder droge lucht: minder hoofdpijn en betere concentratie.
 • Uitzicht op groen, binnen en buiten, heeft een stressreducerende werking en verbetert het concentratievermogen.
 • Groene schoolpleinen nodigen uit tot buiten spelen en dragen bij aan een beter sociaal klimaat.

 

Tips voor een goed klimaat in de klas

 

 1. Ventileren is altijd erg belangrijk, het hele jaar door. Door het raam open te zetten, kun je snel extra ventileren en in korte tijd de lucht in het lokaal verversen of warmte afvoeren.
 2. De ventilatieroosters in de buitengevel moeten in principe altijd open staan voor voldoende toevoer van verse lucht. Wanneer er teveel tocht binnen komt, kunnen ze alsnog gesloten worden.
 3. De openingen van de ventilatieroosters moeten schoon zijn want die zorgen voor een goede doorvoer van frisse buitenlucht.
 4. Ligt de binnentemperatuur tijdens de lessen tussen de 18 en 22 graden? Is de zonwering voldoende en kun je per klas de temperatuur van de verwarming aanpassen?
 5. Plaats geschikte kamerplanten in de klas voor een optimalisatie van de luchtkwaliteit.

 

Bewezen voorbeelden

 

 • In een praktijktest in acht basisschoolklassen verbeterden de schoolprestaties met 20% wanneer planten in de klas geplaatst werden.
 • Kinderen in klaslokalen met planten hebben 7% minder gezondheidsklachten.
 • Een ‘groen’ schoolplein heeft minder last van vernieling: “Daarnaast laten de kinderen de plantjes niet alleen in de grond, maar zijn
  ze ook voorzichtig dat ze niet op de plantjes gaan staan, en ze laten de plantjes met rust”, zo vertelt de onderwijzeres.
 • Op acht basisscholen in New York resulteerde de integratie van schooltuinen in het lespro- gramma in toename van lichamelijke activiteit en vermindering van zittend gedrag.
 • Studenten verwachten dat ze beter kunnen herstellen van studiedruk op een groen campus plein dan op een standaard grijs campus plein.
 • Studenten onthouden meer van een college wanneer er natuurlijke aspecten in de collegezaal aanwezig zijn.
 • Studenten geven de voorkeur aan groene studieruimtes boven standaard studieruim- tes en studieruimtes met een gekleurde poster.

 

Luchtkwaliteit en groen

 

De belangrijkste verontreinigingen van de lucht in het stedelijk gebied, zoals stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10/PM2,5) en vluchtige organische stoffen als benzeen, zijn met name afkomstig van industrie en verkeer. Langdurige blootstelling leidt tot longproblemen en hart- en vaatziekten. Hoewel de lucht in Nederland gemiddeld op de meeste plaatsen aan de normen voldoet, betekent dit niet dat er geen risico meer is. Er bestaat geen veilige ondergrens en met name langs drukke wegen en nabij verkeersknooppunten kunnen de concentraties nog sterk oplopen.

 

Daarnaast is binnen in schoolgebouwen de luchtkwaliteit vaak slecht, omdat door het grote aantal kinderen en leerkrachten in een relatief kleine ruimte het CO2-gehalte vaak sterk oploopt. Bovendien kunnen daar vluchtige organische verbindingen, zoals formaldehyde en benzeen, aanwezig zijn afkomstig uit bouwmaterialen. Vooral binnen, maar ook buiten kan groen helpen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Dit komt op lange termijn de algehele gezondheid ten goede. Op korte termijn vermindert het stress en verbetert het de concentratie en het algehele welbevinden.

 

DE WERKING VAN GROEN

 

 • Dichte groenelementen beperken de doorstroming van vervuilde lucht van drukke wegen naar de omgeving.1
 • Met voldoende licht en water nemen planten CO2 uit de lucht op en verlagen zo het CO2-gehalte. Bij een proef met planten in klaslokalen werden 10 tot 20% lagere CO2-concentraties gemeten t.o.v. lokalen zonder planten.2
 • Daarnaast zijn planten in staat om vluchtige organische componenten (VOC’s) zoals formaldehyde en benzeen uit de lucht te filteren. Bij onderzoek op een school in Portugal werd bij aanwezigheid van planten een daling van 50% van het VOC-gehalte in de lucht gemeten.3
 • Planten reguleren de bladtemperatuur door transpiratie. Het verdampte water verhoogt de relatieve luchtvochtigheid in klaslokalen. Dit kan het percentage leerlingen met hoofdpijnklachten doen verminderen.
 • In klaslokalen met een plantenwand en planten bleken de concentraties CO2 en die van vluchtige organische stoffen lager dan in het controle- lokaal waar geen planten stonden.
 • Binnengroen in de vorm van potplanten of een groene wand verbetert de luchtkwaliteit in de klas en draagt bij aan verhoging van de leerpresta- ties en minder gezondheidsklachten van leerlingen
 • Planten in het klaslokaal kunnen eraan bijdragen dat jongeren zich socialer gedragen en zich minder vaak ziek melden.
 • Een groene plantenwand in de klas vergroot het concentratievermogen van de leerlingen en leidt tot een betere aandacht.
 • Uitzicht vanuit het klaslokaal op groen waar leerlingen hun pauze doorbrengen, draagt bij aan een sneller herstel van het concentratiever- mogen en het verminderen van stress.
 • Zelfs kort uitzicht op een groen dak kan volgens laboratoriumonderzoek al een positief effect hebben.
 • Een groener schoolterrein en een groenere buitenruimte daaromheen gaan gepaard met een betere cognitieve ontwikkeling (werkgeheugen en concentratievermogen).
 • Leerlingen die in de pauze spelen op een groen schoolplein kunnen zich na de pauze beter concentreren dan leerlingen die spelen op een grijs schoolplein. Dit wordt ook zo ervaren door leerkrachten.
 • Leerlingen kunnen zich beter concentreren als er planten of bloemen in hun klaslokaal staan.

 

Meer lezen en wetenschappelijke bronnen raadplegen kan je hier.

 

 

Wil je graag instappen? Kies dan voor een verkennend startpakket ‘groene lucht’ (all-in). Een startpakket bevat een groene wand van 1,5mx1m met luchtzuiverende planten, 2 grote zuiverende planten in pot van gerecycleerde pet-flessen, zaaigoed, een window-farm, een spelpakket met educatief boekje ‘groen om in de klas te doen’, een geveltuin én de educatieve workshop ‘mosschilderij maken in de klas’ van 3 uur – prijs 1850€ excl. BTW – (2650 € excl. BTW voor 2mx2m)

 

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.