Aquascaping – Nature Style Aquarium

NADA is een 'Nature Style' aquarium speciaalzaak met een ruim aanbod aan frisse en bijzondere aquariumplanten, een unieke selectie aan gezonde vissen en andere waterbewoners, kwalitatieve producten en alle inspiratie om u te ontdoen van die laatste twijfel over een aquarium. Onze focus ligt op het Nature Style Aquarium, Aquascaping en klassieke aquaristiek. In deze aquariums worden meerde planten gecombineerd met een esthetisch geplaatste natuurlijke materialen zoals hout en stenen om een harmonieus ecosysteem als miniatuurlandschap vorm te geven, geïnspireerd op de Japanse techniek van Takashi Amano.De pioniersrol van Takashi Amano.Daarom hebben we een uniek en zeer breed aanbod aan bijzondere planten, zeldzame soorten en mossen, scholenvissen en het grootste aanbod aan garnalensoorten en scape-materialen (hout, stenen, techniek en tools) in de detailhandel.

Wat is het Nature Style Aquarium?

 

“In een aquarium moeten de planten, vissen, micro-organismen enz., met en naast elkaar overleven – zoals wij moeten samenleven met respect voor elkaar en de natuur. Deze wereld kan slechts blijven voortbestaan wanneer alle elementen zich in evenwicht bevinden. Wanneer deze biotopen en waterlandschappen een publiek fascineren, is dit omdat ze deze harmonie voorstellen. Indien deze ecologische boodschap, voorgesteld door een micro wereld tussen glazen wanden, ertoe bijdraagt ons over de natuur te verbazen, zou dit de mooiste beloning zijn voor dit concept.”

 

Takashi Amano

De grondlegger Nature Style Aquarium

 

De Nature Aquarium stijl is afkomstig van Japan en werd gelanceerd door aquarium pionier en natuurfotograaf Takashi Amano, oprichter van het high-end topmerk ADA – Aqua Design Amano. Hij combineerde zijn inzichten uit jarenlange natuurstudies met zijn culturele achtergrond en de verfijndheid van de Japanse esthetica om te komen tot een aquariumconcept dat zowel natuurlijke schoonheid weerspiegelt als artistieke expressie uitdraagt. Het ‘Nature Aquarium’ is zowel een kunstwerk als een levend ecosysteem. Bij deze aquariums wordt een moderne en stijlvolle technische uitrusting gecombineerd met een lay-out opgebouwd in natuurlijke materialen zoals hout, stenen, levende planten en dieren om zo een evenwichtig geheel te vormen.

 

Het werk van Takashi Amano heeft een blijvende stempel gedrukt op onze huidige inzichten over aquaristiek. Bij de opstart en inrichting van onze winkel en show-aquariums is hij nog steeds onze belangrijkste inspiratiebron.  We dragen hem en zijn nalatenschap in ons hart.  Wil je meer weten over zijn leven en werk, koop dan bij NADA het prachtige salontafelboek ‘Creation of Origin’, een biografie over Amano-san en zijn filosofie.

 

De pioniersrol van Takashi Amano

 

“To know Nature is to love her smallest creations.”

 

Aquascaping kun je als de modernste vorm van planten-aquaristiek beschouwen. Er zijn, sinds Takashi Amano zich op de plant als basis van een stabiel aquarium geconcentreerd heeft, verschillende varianten ontstaan van plantengerichte aquaristiek.

 

In de jaren 80 was een plantengeoriënteerd aquarium meestal in de zogeheten “Hollandse stijl” beplant – een soort “kasteeltuin onder water”. De planten waren helder en streng gerangschikt,  met een hoofdrol voor stengelplanten die permanent bijgesnoeid en opnieuw gestekt worden. In de moderne natuuraquaria met aquascaping worden natuurlijke situaties nagebootst. Mossen, varens, stenen en wortels zijn planten en materiaal die je in een “Hollandse bak” maar zelden tegen zult komen. De ontwikkeling van aquascaping is zonder twijfel sterk beïnvloed door de natuurfotograaf en aquariumdesigner Takashi Amano.

WAT BETEKENT EIGENLIJK HET BEGRIP “AQUASCAPING”?

 

“Aquascaping is the craft of arranging aquatic plants, as well as rocks, stones, cavework, or driftwood, in an aesthetically pleasing manner within an aquarium—in effect, gardening under water. Aquascape designs include a number of distinct styles, including the garden-like Dutch style and the Japanese-inspired nature style. Typically, an aquascape houses fish as well as plants, although it is possible to create an aquascape with plants only, or with rockwork or other hardscape and no plants.Aquascaping is the craft of arranging aquatic plants, as well as rocks, stones, cavework, or driftwood, in an aesthetically pleasing manner within an aquarium—in effect, gardening under water. Aquascape designs include a number of distinct styles, including the garden-like Dutch style and the Japanese-inspired nature style. Typically, an aquascape houses fish as well as plants, although it is possible to create an aquascape with plants only, or with rockwork or other hardscape and no plants.”

 

DE NATUUR ALS INSPIRATIE

 

De naam is afkomstig van het Engelse begrip “landscape” (landschap). Er bestaan zeer uiteenlopende stijlen bij aquascaping. Maar een ding hebben ze allemaal gemeen – hun voorbeelden zijn natuurlandschappen boven water. U kunt ze elke dag op een wandeling tegenkomen en bestuderen. Een dichtbeboste heuvelrug of een gebergte, een dichtbegroeide holle weg, afgronden of een ingesneden rivierlandschap. Ook details, zoals een met mossen begroeide rotswand of boomstronk kunnen als voorbeeld dienen.

 

DE AQUASCAPER  OF KUNSTENAAR

 

Een “aquascaper“ zuigt al deze indrukken in zich op en in zijn hoofd ontstaan al de eerste ontwerpen. Het is daarbij niet altijd belangrijk om detailgetrouw te werken. Het gaat er om de sfeer die een natuurlandschap uitstraalt in het aquarium met de juiste planten vorm te geven en te verzorgen. Het begrip “lay-out” duidt op de omzetting van een vormgevingsidee naar een “aquariumbeeld”. Het karakter van een onderwaterlandschap in wording wordt met uiteenlopende materialen ondersteund. Hier vindt het concept Japanse esthetiek (Wabi-Sabi) een kunstvolle toepassing in de natuuraquaristiek.

 

Met de structuur van de bodemgrond met voedingsbodem, grind en zand wordt het fundament voor de modellering van de stenen en wortels gelegd. Bij aquascaping is een belangrijke rol weggelegd voor de opbouw van stenen en wortels, ook wel “hardscape” genoemd. Hierin schuilt ook het belangrijkste verschil met de klassieke natuuraquaristiek.

 

Het is al een ware kunst om de juiste stenen en wortels goed te plaatsen. Het verkrijgbare assortiment is inmiddels enorm en biedt voor elke aquariumgrootte geweldige vormgevingsmogelijkheden. Natuurlijk kunt u ook zelf materiaal in de natuur verzamelen. Let hierbij wel op de compatibiliteit in het water. De stenen mogen het water niet verharden en houtmateriaal mag niet rotten.

 

 

Het gekozen plantenmateriaal wordt bepaald op grond van het ontwerp, bijv. een berglandschap met sappig groene bergweiden. Hemianthus callitrichoides ´cuba´ is een ideale plant om deze indruk over te brengen. Hoe verder u van een zo beplant aquarium staat, des te meer krijgt u de indruk van een “alpenlandschap”.

 

„Aquascaping“ is een kunstvorm – een levensstijl en filosofie – en de “aquascaper“ is de art director. Net als bij een kunstschilder ontstaat na weken of zelfs maanden een beeld. Het verschil is hier echter de dagelijkse verandering. Dat wil zeggen, het is ook ware sierkunst, een landschap te onderhouden tot het hoogtepunt van een perfecte groei van de planten.

 

In principe is aquascaping niet aan strenge regels onderworpen. Het tegenovergestelde is eerder het geval, waarbij het doel dan het bereiken van een aansprekende en deels zelfs artistieke vormgeving is. De fantasie van de “scaper” beperken zou contraproductief zijn. Vooral wanneer je bedenkt, dat juist de zogeheten „dream-tanks“ met een echt “wow-effect” uitpakken.